FB   LinkedIn


YHTEISTYÖINNOVAATION JA BRÄNDIRAKENTAMISEN MARKKINA-ALUE

jatkuva kehitys ja korvaamaton innovaatio

Ihmisillä ja yrityksillä on tapana organisoida päivittäisiä prosesseja traditionaalisen työkulttuurin ympärille sisältäen tyypillisiä toiminta-aktiviteetteja kuten osto, markkinointi, rahoitus, logistiikka tai hallinto.Työskennellessäsi osastomaisessa struktuurissa, voit yleisesti ottaen hyödyntää kyvyistäsi vain muutamaa, loppujen jäädessä piileviksi. Käyttäessäsi Creative Line sovellusta, luovat ideat syntyvät päivittäisestä toiminnastasi, ja tehtävien ratkominen muodostaa jatkuvan yhteytyöinnovaation ja kehityksen perustan. Asiakkaittemmme mukaan

luo paras ratkaisu käyttämällä yhteistyöinnovaation voimaa

Creative Line on verkkosovellus, jonka on toimittanut Microsoft Azure Cloud, helpottamaan osallistavaa tiedonjakoa ja yhteistyöinnovaatiota käyttäjälähtöisen rakenteensa avulla. Käyttäjät vaikuttavat toisiinsa ja jakavat luovia ideoita toistensa kanssa sosiaalisen median keskustelussa luomalla parhaan ratkaisun annettuihin tehtäviin/haasteisiin.

yksilöt erilaisten taitojen ja kykyjen kanssa

Creative Line muodostaa luovista ihmisistä koostuvia yhteisöjä ja yhteistyöinnovaatiota monenlaisten tehtävien ympärille. Creative Line kokoaa ihmisiä eri kulttuuritaustoista ja maista, ja henkilöillä on kokemusta ja asiantuntemusta eri työalueilta, ja näin ollen ovat parhaita erilaisissa asioissa. Kaikkia motivoi kuitenkin sama päämäärä: piilevien taitojen ja kykyjen hyödyntäminen.

vapaa tiedonvirta, mielipiteen jakaminen ja arviointi

Tehtävä- ja ongelmaratkaisu suoritetaan joustavassa ja päämäärätietoisessa kehyksessä. Yhteistyöinnovaatiota ohjaa käyttäjien monipuoliset kyvyt, tieto ja mielipiteet, joita tukevat tiedonvirtaus, mielipiteiden jakaminen ja arviointi. Omistautuneet asiantuntijapaneelit tuottamassa parhaat ratkaisut muuttaen ideat todellisuudeksi ja säätelevät prosessin loppuun asti. miten se toimii?